Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Krachtig veranderen met actieonderzoek

Actieonderzoek voor veranderaars

Leergang Actieonderzoek voor Veranderaars

Deze leergang bestaat uit drie activiteiten waaraan je separaat kunt deelnemen:

  • De basisopleiding Krachtig veranderen met actieonderzoek
  • Begeleiding bij het doen van actieonderzoek in de praktijk
  • Ondersteuning bij het theoretisch opwerken van je actieonderzoek.

Krachtig veranderen met actieonderzoek 

Organisaties staan voor ingewikkelde veranderopgaven, zowel intern als in relatie tot klanten en burgers. Aanpakken worden zo goed mogelijk gekozen en uitgevoerd, maar leveren niet altijd het gewenste resultaat. Wat doe je dan? Je proeft het dilemma van in de actie schieten met weer een andere aanpak of tijd nemen om te reflecteren en analyseren. Er is een derde variant, namelijk combineren van actie en onderzoek, maar hoe doe je dat effectief en netjes? 

Deze opleiding is voor (interne) adviseurs en beleidsmedewerkers die de taak hebben organisatieontwikkeling te (bege)leiden. De opleiding biedt nieuwe en verrassende inleidingen op de theorie en praktijk van actieonderzoek. We verkennen een breed palet aan theorieën die in 75 jaar actieonderzoek zijn ontwikkeld in verschillende landen. Bovendien geven ervaren actieonderzoekers een inkijkje in hun actuele project in zes verschillende maatschappelijke domeinen. Daarnaast is er ruim aandacht voor de eigen veranderopgave van iedere deelnemer.

Wat je van deze opleiding meekrijgt is:

  • Inzicht in de basisprincipes van actieonderzoek;
  • Praktische handvatten en vaardigheid in het onderzoekend verkennen van de problematiek in je eigen concrete situatie;
  • Overzicht over de variëteit van toepassingsgebieden vanuit verschillende theorieën;
  • Ervaring in het pendelen tussen praktijk en theorie. 

De VU biedt twee volgmogelijkheden op deze opleiding. De eerste is begeleiding bij het uitvoeren van Actieonderzoek in de praktijk. Dit kan in de vorm van begeleidingsdagen of intervisiebijeenkomsten. De tweede volgmogelijkheid is ondersteuning bij het theoretisch opwerken van je actieonderzoek in het kader van een promotieonderzoek. Dit gebeurt in de Academische Werkplaats Actieonderzoek. Deze werkplaats komt viermaal per jaar bijeen en bestaat uit buitenpromovendi en PhD-studenten. 

Wil je een toelichting op het programma of overleg over deelname, neem dan contact met programmadirecteur Gertjan Schuiling via actieonderzoek.sbe@vu.nl.

Partners

Online Open Avond

Donderdag 20 mei 2021

Meld je nu aan!