Toe aan een nieuwe stap in je carrière?

School of Business and Economics

Executive Education

De School of Business and Economics biedt executive onderwijs voor professionals aan de Zuidas.

De gemeenschappelijke noemer in alle programma’s is ‘interactie’ – tussen theorie en praktijk, tussen student en docent en tussen studenten onderling. Dankzij enerzijds een evenwichtige integratie van theorie en praktijk en anderzijds de inzet van wetenschappers en experts die een stevige academische achtergrond combineren met veel praktijkervaring, is de praktische relevantie en toepasbaarheid van het onderwijsmateriaal gegarandeerd.

De binding met de universiteit waarborgt de hoge academische standaard die typerend is voor onze programma’s, en de banden met het bedrijfsleven waarborgen dat deze programma's relevant blijven. Door deze synergie is het mogelijk om tot inzichten , denkwijzen en de verwerving van nieuwe  vaardigheden te komen die helpen bij vraagstukken en uitdagingen in de dagelijkse praktijk, met als gevolg een positieve bijdrage aan het bedrijfsleven en de maatschappij. 

Kom naar de Open Avond op 13 mei

Maak kennis met onze programma's en docenten

Meld je aan