Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Help kinderen zich optimaal te ontwikkelen

Wat gebeurt er met de ontwikkeling van een kind als het opgroeit in armoede? Wat is het effect als een kind vanwege een chronische ziekte niet naar school kan gaan? Wat is er nodig om een kind dat gepest wordt, zich beter te laten voelen? 

Gezin, school en hulpverlening zijn bepalend voor de ontwikkeling van een kind. Bij Pedagogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam leer je wat er nodig is om een kind tot bloei te laten komen.

Ontdek jouw studie Pedagogische Wetenschappen

Ontdek jouw studie Pedagogische Wetenschappen

Je krijgt diepgaande pedagogische kennis over de ontwikkeling van kinderen, ontdekt welke factoren die ontwikkeling positief en negatief kunnen be├»nvloeden en leert wat goed onderwijs is. Je ontwikkelt je academische oordeelsvorming, onderzoekt hoe je de mogelijkheden en behoeften van kinderen en jongeren bepaalt en wat nodig is om een eventuele ontwikkelingsachterstand bij te sturen. 

Ontdek de studie-inhoud