Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Vorm jouw visie op cultuur

Moet design dienend of juist artistiek zijn?  Is wonen in een tiny house hip of hoognodig? Wat gaan kunstenaars en musea doen in een steeds digitalere wereld?  

Als je kiest voor de unieke bacheloropleiding Media, Kunst, Design en Architectuur (MKDA) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, dan bestudeer je de geschiedenis en werking van beeld, object en ruimte in hun onderlinge samenhang. Media, kunst, design en architectuur zijn niet los van elkaar te begrijpen en beïnvloeden elkaar continu.

Ontdek jouw studie MKDA

Ontdek jouw studie MKDA

Tijdens de opleiding MKDA bestudeer je creatieve uitingen van vroeger en nu en leg je verbanden tussen verschillende kunstvormen. 

Dat betekent dat je kritisch leert kijken naar objecten, schilderijen, gebouwen, films en clips en daarbij over de muren van vakgebieden heen stapt. Meerdere disciplines bij elkaar vertellen namelijk een completer verhaal: 1 + 1 = 3. 

Ontdek de studie-inhoud
Open ruimte met visueel lijnenspel op het asfalt Superkilen in Kopenhagen gezien vanuit de lucht