Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Begrijp de wereld, bestudeer het verleden

Bachelor
Engels EN

Waarom is democratie de standaard geworden, terwijl andere bestuursvormen als gevaarlijke ‘afwijkingen’ worden gezien? Hoe is dekolonisatie van invloed geweest op de relatie tussen Europa en Azië? Waar ligt de historische oorsprong van ongelijkheid en klimaatverandering?

History and International Studies is dé Engelstalige studie voor jou als je de oorsprong van onze global world wilt begrijpen door geschiedenis te combineren met aandacht voor moderne talen en internationale betrekkingen.

Ontdek jouw studie History and International Studies

Ontdek jouw studie History and International Studies

Tijdens de bachelor krijg je brede historische basiskennis van de Oudheid tot nu en vanuit een mondiaal perspectief. Actuele thema's zoals milieuproblematiek, de opmars van China en slavernij, worden onder de loep genomen en van alle kanten bekeken. Iets wat in een ver verleden is gebeurd blijkt veel invloed te hebben op de huidige internationale verhoudingen. Door Geschiedenis te combineren met inzichten uit de sociale wetenschappen en Internationale Betrekkingen ontstaat een completer beeld.

Ontdek de studie-inhoud
Groepje studenten op bankje op de campus