Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Ontrafel waarheid en werkelijkheid

Wat weten we eigenlijk? Zit de wereld inderdaad zo in elkaar als we denken? Wat is het verschil tussen recht en onrecht?

Tijdens de bachelor Filosofie leer je de werkelijkheid te onderzoeken door fundamentele vragen te stellen bij actuele thema’s. Je ontwikkelt een kritische blik op wetenschap, religie en samenleving.

Als je Filosofie als tweede studie wilt doen, kiezen dan voor het verkorte programma.

Wil je deze opleiding liever in het Engels volgen? Kies dan voor Philosophy.

Ontdek jouw studie Filosofie

Ontdek jouw studie Filosofie

Tijdens de bachelor Filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam bestudeer je relevante maatschappelijke vraagstukken vanuit theoretisch-, historisch-, en praktisch filosofisch perspectief. 

Samen met medestudenten leer je problemen terug te brengen tot de kern. Je scherpt je inzichten en leert beargumenteren. Zo draag je bij aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.

Ontdek de studie-inhoud
Twee studenten bekijken voor een kas een bericht op een mobiele telefoon