Ontrafel waarheid en werkelijkheid

Wat weten we eigenlijk? Zit de wereld inderdaad zo in elkaar als we denken? Wat is het verschil tussen recht en onrecht?

Tijdens de bachelor Filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam leer je de werkelijkheid te onderzoeken door fundamentele vragen te stellen bij actuele thema’s. Je ontwikkelt een kritische blik op wetenschap, religie en samenleving.

Je kunt Filosofie ook in het Engels volgen of als je de opleiding als tweede studie wilt doen, kiezen voor het verkorte programma. 

Ontdek jouw Filosofie studie

Ontdek jouw Filosofie studie

Tijdens de bachelor Filosofie aan de Vrije Universiteit bestudeer je relevante maatschappelijke vraagstukken vanuit theoretisch-, historisch-, en praktisch filosofisch perspectief. 

Samen met medestudenten leer je problemen terug te brengen tot de kern. Je scherpt je inzichten en leert beargumenteren. Zo draag je bij aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.

Twee studenten bekijken voor een kas een bericht op een mobiele telefoon