Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Ontdek de relatie tussen mensen en de economie

Wil jij weten wát mensen beweegt bij het maken van keuzes? Ben jij geïnteresseerd in de economische vraagstukken zoals de leegloop van de winkelstraten, de gevolgen van CO2-belastingen op de prijs van autorijden, of het bepalen van de aantrekkelijkheid van een investering? Wil jij graag een goed salaris verdienen én een maatschappelijke bijdrage leveren? 

Dan is de studie Economie en Bedrijfseconomie iets voor jou. Check hier of je voldoet aan de toelatingseisen en lees hoe je je aanmeldt.

Check of je aan de toelatingseisen voldoet en meld je aan

 • Toelatingseisen voor een Nederlandse vooropleiding

  Vwo-diploma
  Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Economie en Bedrijfseconomie studeren:

  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij, aangevuld met wiskunde A of B

  Hbo propedeuse
  Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: wiskunde A of B* en Engels.
  * Geldt niet voor de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde.

  Hbo bachelor
  Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: wiskunde A of B* en Engels.
  * Geldt niet voor de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde.

  Ouder dan 21?
  Ben je Nederlands, voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om via het colloquium doctum toegelaten te worden tot de opleiding. De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau:

  • Engels
  • wiskunde A of B
  • geschiedenis

  Deficiënties op 6 vwo-niveau wegwerken? 
  Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.
  Wil je je voorbereiden op het behalen van vwo- deelcertificaten? Dan kun je aanvullend onderwijs volgen op een avondschool of bij andere instellingen die onderwijs op vwo-niveau bieden.  

  Ja, ga je ervoor?
  Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 • Toelatingseisen voor een buitenlandse vooropleiding: Economics and Business Economics

  Als je wilt instromen met een buitenlands diploma (bijvoorbeeld een IB Diploma) voor een Engelstalige opleiding verloopt je aanmelding via het International Office. Wij zullen vaststellen of jouw vooropleiding aan een aantal voorwaarden voldoet. Als je nog niet aan de voorwaarden voldoet, maar je verwacht dat dit in de toekomst wel zo is (zoals het behalen van je diploma), kun je je al aanmelden. Na het bekijken van je aanmelding zullen we jou het toelatingsbericht sturen waarin de voorwaarden voor toelating staan genoemd.

  Toelatingseisen:

  1)  Een diploma gelijkwaardig aan een Nederlands vwo-diploma
  Je kunt in de voorbeeldlijst van buitenlandse diploma’s kijken om te zien of wij jouw diploma accepteren. Let op: deze lijst geeft alleen een indicatie. Als jouw diploma hier niet aan voldoet kun je in sommige gevallen gevraagd worden om toelatingsexamens af te leggen om aan de toelatingseisen te voldoen.

  2)  Bewijs van Engelse taalvaardigheid
  Je kunt indien nodig je aanmelding al starten voordat je jouw Engelse taaltoets hebt gemaakt. Je kunt dan jouw testresultaat aanleveren nadat je voorwaardelijk bent toegelaten. Je kunt alle taaltoetsopties en benodigde scores vinden op onze pagina over taaltoetsen.

  3) Bewijs voldoende voorkennis wiskunde
  Nadat je je hebt aangemeld voor het programma en de aanmelddocumenten hebt geüpload in de VUnet-portal zal jouw International Student Advisor de documenten bekijken en beoordelen. Er wordt dan vastgesteld of jouw diploma en wiskundeniveau voldoen aan de toelatingseis van het programma (equivalent aan een vwo diploma met minimaal Wiskunde A).

  Voorbeelden van diploma’s waarmee voldoende voorkennis in wiskunde wordt aangetoond:

  • International Baccalaureate Diploma: mathematics SL or HL, Applications & Interpretation HL, Analysis & Approaches SL/HL
  • GCE A-levels: A-level in Mathematics beoordeeld met een A, B of C.
  • Germany: Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife inclusief wiskunde als Abitur Prüfungsfach.

  Indien jouw diploma niet op het juiste niveau is en/of jouw wiskundenvoorkennis onvoldoende is zal jouw International Student Advisor je informeren over de eventuele mogelijkeden om alsnog aan de toelatingseisen van de opleiding te voldoen.  

  Indien er een deficiëntie in wiskunde wordt vastgesteld zijn de volgende toetsmogelijkheden beschikbaar:

  Examen wiskunde

  • Boswell-Bèta (Nederlands of Engels) in Utrecht: vwo wiskunde A examen.
  • CCVX (Nederlands of Engels) in Utrecht: vwo wiskunde A examen.
  • Online Mathematics Placement Test : de Online Mathematics Placement Test-A (OMPT-A ) aangeboden door SOWISO is een online wiskundetest die door middel van online proctoring wordt afgenomen.

  De wiskundetoets moet met een voldoende worden behaald (5,5/10 voor het wiskunde A examen of 65% voor de OMPT-A toets) om aan de toelatingseis te voldoen.

  Aanmelddocumenten:

   In je aanmelding vragen we je de volgende benodigde documenten te uploaden:

  • Transcript of records; een cijferlijst van je middelbare school en eventuele vervolgstudie(s). Als je een IB Diploma of A-levels gaat behalen kun je ook je predicted grades uploaden.
  • Een scan van je diploma (als je al bent afgestudeerd)  
  • Curriculum Vitae (in het Engels); een CV bevat jouw persoonlijke gegevens, opleidingsgegevens en relevante werkervaring (± 1-2 pagina’s)
  • Taaltoetsresultaat Engels (indien al behaald)
  • Kopie van je paspoort of identiteitskaart (ID-kaart alleen voor EU/EEA-studenten)

  Aanmelddeadline:

  De aanmelddeadline voor non-EU/EEAstudenten is 1 april en voor EU-studenten is de deadline 1 mei. Heb je een niet-Nederlandse nationaliteit? Dan kom je wellicht in aanmerking voor huisvesting via de International Office Accommodation Services. We raden dan een vroege aanmelding aan.

  Ja, ga je ervoor?
  Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

  In Studielink selecteer je het programma Economie en Bedrijfseconomie – in VUnet kun je vervolgens aangeven dat je de Engelstalige track wilt volgen. Staat je Studielink ingesteld op Engels? Dan selecteer je Economics and Business Economics. Let op: als je je diploma buiten Nederland behaalt geldt er een application fee van €100.

  Vragen?
  Neem dan contact op met de International Student Advisor van dit programma:

  Tessa de Jong
  International Student Advisor of the School of Business and Economics
  E-mail: bachelors.sbe@vu.nl  
  Telefoon: +31 20 59 86201

 • VU Studiekeuzecheck

  Als je een opleiding hebt gekozen, dan kun je via VU Studiekeuzecheck ervaren of de studie écht bij jou past en overeenkomt met het beeld en de verwachtingen die je hebt. Met de verplichte studiekeuzecheck bekijken we of er een match bestaat. Deze check heet VU Studiekeuzecheck en bestaat uit twee onderdelen: een digitale vragenlijst als onderdeel van je aanmelding in VUnet en het tweede onderdeel is de online activiteit.

  Deze opleiding biedt de studiekeuzecheck activiteit online aan, je hoeft hiervoor niet naar de VU te komen. De activiteit wordt aangeboden op onze digitale leeromgeving Canvas. Zodra jij je aanmelding in VUnet volledig hebt afgerond en bevestigd (voortgang 100%), kun je uitgenodigd worden voor de activiteit (de logingegevens voor VUnet ontvang je na je aanmelding in Studielink). Let op: Deelname aan Studiekeuzecheck is verplicht. Dit betekent dat jij beide onderdelen (vragenlijst en online activiteit) moet afronden. Als je een van deze twee onderdelen niet hebt afgerond dan kun jij niet starten met de opleiding!

  De startdatum voor het versturen van de uitnodigingen voor de activiteit is nu nog niet bekend. Houd je inbox in de gaten: de uitnodiging wordt gestuurd naar het emailadres dat je bij je aanmelding hebt opgegeven. Controleer ook regelmatig je spamfolder om zeker te zijn dat je geen berichten van ons misloopt. Na de activiteit ontvang je een advies op maat. Het advies kun jij terug vinden Als je je hebt aangemeld vóór 1 mei, dan is het advies niet-bindend. Heb je je na 1 mei aangemeld voor de opleiding, dan is het advies bindend. Bij een negatief bindend advies kun je je niet inschrijven voor deze opleiding.

  Kijk voor meer informatie op VU Studiekeuzecheck

  Vragen over matching kun je mailen naar studiekeuzecheck.sbe@vu.nl

 • Bindend Studie Advies (BSA)

  Om een positief studieadvies te krijgen, moet een student ten minste 42 EC, inclusief het vak Quantitative Research Methods I hebben behaald aan het einde van het eerste jaar van inschrijving van de opleiding.

  Iedere student heeft na de registratie van de beoordeling van een tentamen inzage in de uitslag van dat onderdeel en beschikt tevens over een overzicht van de behaalde resultaten.

Coronavirus: extra informatie toelating

 • Algemene informatie

  Als gevolg van de aanhoudende COVID-pandemie kunnen zowel onze huidige als toekomstige studenten studievertraging oplopen (ondanks verschillende acties die zijn ondernomen om de voltooiing van hun programma's te vergemakkelijken). Om overgangen binnen opleidingen (BSc) en doorstroom naar vervolgopleidingen (MSc) te vergemakkelijken, is in samenwerking met de overheid en andere universiteiten opnieuw een aantal beleidsmaatregelen ontwikkeld voor het komende academisch jaar 2021-2022. 

  Let op: als je voor het studiejaar 2020 - 2021 al gebruik hebt gemaakt van de zogenaamde 'Zachte Knip' en je zit nog in dezelfde studiefase als toen, dan kom je niet opnieuw in aanmerking om hiervan gebruik te maken.

 • Huidige studenten Bachelor-opleidingen > Bindend Studieadvies (BSA)

  Conform de afspraken op landelijk niveau heeft de Vrije Universiteit besloten de BSA-norm voor alle eerstejaars studenten voor het studiejaar 2020-2021 te verlagen met 6 EC. Dus als de norm van de opleiding 42 EC is, wordt dit 36 EC in 2020-2021. En als het normaal 48 EC is, wordt dit 42 EC. 

  Voor studenten die al eerder uitstel hebben gekregen, geldt deze aanpassing niet. Zij moeten in hun eerste jaar voldoen aan de norm die gold voordat uitstel werd verleend. 

  De School of Business and Economics houdt daarnaast ook altijd doorlopend de voortgang van de studenten in de gaten en kijkt daarbij of het realistisch dat ze hun bachelor tijdig kunnen afronden en informeren studenten actief over hun voortgang. Studenten die niet voldoen aan de BSA-norm worden proactief uitgenodigd door de studieadviseurs om hun situatie te bespreken en te kijken of ze daar hulp kunnen bieden.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op

Bel ons op 020-5985000 (op werkdagen tussen 10.00 en 16.00)

Stuur een mail naar contact@vu.nl

Of stuur een Whatsapp bericht naar +31682548367

Heb je een vraag over de toelatingseisen?

De Studentenbalie geeft antwoord. Bel 020-5985020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30u en 14.00 - 16.00u). 

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl.