Denk mee met de Aarde voor duurzame oplossingen

Hoe moeten we anticiperen op de stijgende zeespiegel of toenemende droogte en bosbranden? Waarom verloopt de energietransitie zo traag? Welke impact heeft verstedelijking en leegloop van het platteland?  

Tijdens de bachelor Aarde en Economie (vanaf 1-9-2020 'Aarde, Economie en Duurzaamheid') bedenk je duurzame oplossingen voor ontwikkelingen als klimaatverandering, natuurrampen en veranderingen in  behoefte aan energie, delfstoffen en zoet water.

Ontdek jouw Aarde en Economie studie

Ontdek jouw Aarde en Economie studie

Hoe zorg je ervoor dat er voldoende zoet water en energie beschikbaar blijft? Hoe minimaliseer je het aantal slachtoffers en de economische gevolgen van natuurrampen? Tijdens de bacheloropleiding Aarde en Economie aan de VU bestudeer je - ingrijpende of sluimerende - veranderingen op aarde die de mens als aardbewoner raken, en ontwikkel je duurzame oplossingen. 

Twee studenten vergelijken notities op de laptop en mobiele telefoon