Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Voorbereidend jaar anderstalige studenten (VASVU)

Heb je een buitenlandse vooropleiding en moet je toelatingsexamens doen voor de universiteit? Met VASVU bereid je je hierop voor.

Het VASVU is een cursus voor studenten die in het buitenland een vooropleiding tot een universiteit hebben gevolgd, maar daarmee niet direct toelaatbaar zijn tot een Nederlandse universitaire opleiding. De Vrije Universiteit Amsterdam is de enige Nederlandse universiteit die een dergelijke cursus aanbiedt.

Bij vrijwel alle faculteiten van de universiteit moet je toelatingsexamens afleggen in Nederlands, Engels en wiskunde. Voor een aantal opleidingen is er ook een toelatingsexamen biologie, natuurkunde en/of scheikunde (b├Ęta-opleidingen) of een toelatingsexamen geschiedenis (andere opleidingen). Binnen VASVU word je voorbereid op het toelatingsexamen.

De vakken

Je vakkenpakket op het VASVU is afhankelijk van de opleiding die je wilt volgen en de bijbehorende toelatingsexamens. Het VASVU biedt cursussen Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, geschiedenis, natuurkunde en scheikunde.

Extra activiteiten

Naast voorbereiding op de examens biedt het VASVU ook een kennismaking met het studeren aan een Nederlandse universiteit. Er zijn bijeenkomsten met oud-studenten, educatieve excursies en universitaire voorlichtingsdagen.

Toelating en toelatingsexamens

De intakeprocedure voor het VASVU bestaat uit een gesprek en intaketoetsen in Nederlands, Engels en wiskunde. Voor sommige opleidingen zijn er ook intaketoetsen natuur- en scheikunde. Bekijk informatie over intaketoetsen, lesweken en kosten.

Informatie en inschrijven tijdens de spreekuren

Door de maatregelen in verband met de coronacrisis is het VASVU tijdelijk alleen per e-mail te bereiken. Stuur je bericht naar vasvu@vu.nl

Contact en brochure

Je kunt een e-mail sturen naar vasvu@vu.nl 

Misschien ben je hier ook naar op zoek?

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op

vasvu@vu.nl