Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Tarieven collegegeld bacheloropleidingen

Er zijn tarieven voor studenten uit de landen binnen de Europese Unie/Europese Economische Ruimte en tarieven voor studenten van daarbuiten. Heb je al een door de Nederlandse overheid bekostigde bachelorgraad behaald en wil je een tweede bekostigde bachelorgraad volgen, dan betaal je het tarief tweede graad. 

Tarieven collegegeld bachelors 2020-2021

 • Tarieven EU/EER-student

  Als je de nationaliteit hebt van één van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (EU/EER)-landen, dan betaal je in collegejaar 2020-2021 €2.143 voor een bacheloropleiding.

  Dit bedrag is hetzelfde voor een voltijdopleiding, een deeltijdopleiding of een duale opleiding. Wel zijn er uitzonderingen: voor sommige studenten of opleidingen is het collegegeld lager of hoger. Volg je bijvoorbeeld voor het eerst een bacheloropleiding, dan kost het je de helft van het wettelijk collegegeldtarief. 

  Als je een Surinaamse of Zwitserse nationaliteit hebt, betaal je ook het EU/EER-tarief, ook al behoren de landen niet tot de EU/EER.

  Je betaalt in 2020-2021 een ander bedrag als:

  • je voor eerst aan een bacheloropleiding in het Hoger Onderwijs (hogeschool of universiteit) begint. Dan betaal je het eerste jaar gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 12 maanden een gehalveerd collegegeldtarief: €1.071.
  • Voor studenten die voor het eerst een bacheloropleiding volgen en die een verhoogd wettelijk collegegeldtarief betalen voor de opleiding Liberal Arts and Sciences van het Amsterdam University College (kosten na verlaging: €3.364) en de opleiding Philosophy, Politics and Economics (kosten na verlaging: €3.071) geldt een verlaagd tarief.
  • Studenten van de Universitaire Pabo betalen de eerste twee jaar in een aaneengesloten periode van maximaal 24 maanden een gehalveerd tarief.


  Als je je tussentijds uitschrijft in de periode waarin je recht hebt op halvering, verlies je het recht op halvering in de maanden dat je in die periode van 12 maanden, die aanvangt vanaf de eerste inschrijfdatum in het Hoger Onderwijs, geen inschrijving hebt. 
  Voorbeeld: start je op 1 september 2020 met je studie, dan loopt het recht op halvering tot 31 augustus 2021, ongeacht hoeveel maanden je ingeschreven bent geweest. Stroom je voor het eerst in op 1 februari 2020, dan loopt het recht op halvering tot 31 januari 2021. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

  Je betaalt ook een ander bedrag als:

  • je al een bachelordiploma hebt en nog een bacheloropleiding wilt volgen. Je betaalt dan volgens de Wet Tweede Graad het tarief tweede graad
  • je niet voor het eerst aan een bacheloropleiding begint en Liberal Arts and Sciences aan Amsterdam University College gaat studeren. Dan betaal je een verhoogd wettelijk tarief van €4.435. Meer informatie vind je op de website van het Amsterdam University College
  • je niet voor het eerst aan een bacheloropleiding begint en je Philosophy, Politics and Economics (PPE) gaat studeren. Je betaalt dan een verhoogd wettelijk tarief van €4146.
 • Tarieven niet-EU/EER

  Als je niet de nationaliteit hebt van één van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (EU/EER)-landen, betaal je een instellingstarief voor een opleiding aan de VU.

  Voor de meeste studenten is dit bedrag hoger dan het bedrag dat EU/EER-nationaliteit betalen. In sommige gevallen kom je als niet-EU/EER-student wél in aanmerking voor hetzelfde tarief als EER-studenten. Voor voltijd, deeltijd en duaal gelden dezelfde tarieven.

  Als niet EU/EER-student betaal je in 2020-2021* 

  opleidingtarief
  voor de bachelors van:
  Faculteit der Geesteswetenschappen
  Faculteit Religie en Theologie (uitzondering: joint degree-bachelor Theologie**/***)
  School of Business and Economics (uitzondering: International Business Administration)
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid (uitzondering: Law in Society)
  Faculteit der Sociale Wetenschappen
  Bachelor Pedagogische Wetenschappen
  Bachelor Psychologie
  €8.796 
  Bachelor Law in Society€10.313
  Bachelor International Business Administration€10.200
  voor de bachelors van Faculteit der Bètawetenschappen
  (uitzonderingen: joint degree-bachelors Scheikunde en Natuur- en sterrenkunde)
  Bachelor Bewegingswetenschappen
  Bachelor Philosophy, Politics and Economics
  €12.335
  Joint degree-bachelor Scheikunde
  Joint degree-bachelor Natuur- en sterrenkunde
  €12.457
  Bachelor Geneeskunde**€19.918
  Bachelor Tandheelkunde***€22.000
  Liberal Arts and Sciences (Amsterdam University College)€12.110

  * Overgangsregeling 2018A geldt voor niet-EU/EER-studenten die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar het tarief tweede graad van dat jaar betalen, mits de inschrijving onafgebroken is. In 2019-2020 gaat het dus om het tarief tweede graad van 2019-2020 en in 2020-2021 om het tweede graad tarief van 2020-2021 enzovoorts. 

  ** Overgangsregeling 2018B geldt voor niet-EU/EER-bachelorstudenten Geneeskunde of Theologie (joint degree) die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het instellingstarief 2017-2018 betalen, mits de inschrijving onafgebroken is. 

  ***Overgangsregeling 2020 geldt voor niet-EU/EER-bachelorstudenten Theologie (joint degree) en Tandheelkunde die op 1 september 2019 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het overgangstarief betalen, mits de inschrijving onafgebroken is. Overgangstarief Bachelor Theologie €5.056 en Bachelor Tandheelkunde € 20.576.

  Uitzonderingen

  Suriname en Zwitserland zijn geen EU/EER-landen, maar studenten met de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit betalen wel collegegeld volgens EU/EER-tarief.

  Een student met een niet-EER-nationaliteit betaalt wel het EER-collegegeldtarief als hij in het bezit is van:

  • een geldige Nederlandse verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd
  • een geldige Nederlandse verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd
  • een geldige Nederlandse verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van gezinshereniging, gezinsvorming, partnerschap (alleen mits het familielid/de partner een in Nederland wonende EU-burger is)
  • een geldige verblijfsvergunning voor Nederland in combinatie met een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd van een ander EU-land
  • een verblijfsvergunning via de speciale regeling 2007 (het generaal pardon)
  • een verblijfsvergunning EU-onderdaan

  Er zijn nog meer gevallen, zie voor meer informatie de Regeling Aanmelding en Inschrijving, artikel 8 en bijlage 1.

  Een verblijfsdocument met doel 'verblijf voor studie' of als kennismigrant geeft geen recht op het betalen van het wettelijk collegegeld.

  Studenten moeten een bewijsstuk van hun verblijfsstatus naar de Studie- en Studentadministratie sturen om in aanmerking te komen voor het betalen van het wettelijk collegegeld. In het geval van partnerschap/gezinsvorming/gezinshereniging met een in Nederland wonende EU-burger is ook een kopie van het legitimatiebewijs van de partner/het familielid nodig. Meer informatie vind je in de Regeling Aanmelding en Inschrijving.

 • Tarieven tweede graad

  Als je na je eerste bacheloropleiding een tweede gaat volgen, betaal je in de meeste gevallen meer dan het wettelijk collegegeld, namelijk het instellingstarief.

  Belangrijk om te weten

  Bachelor en master worden gezien als twee aparte graden: als je dus een bachelordiploma hebt en een eerste master gaat volgen, is dit geen tweede graad. Meer informatie over tarieven tweede graad en uitzonderingen vind je hier.

  Het instellingstarief is afhankelijk van je nationaliteit. Er gelden verschillende tarieven voor EU/EER-studenten en niet-EU/EER-studenten.

  Tarieven tweede graad (instellingstarief) 2020-2021*

  opleidingtarief
  voor de bachelors van:
  Faculteit der Geesteswetenschappen
  Faculteit Religie en Theologie (uitzondering: joint degree-bachelor Theologie**/***)
  School of Business and Economics (uitzondering: International Business Administration)
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid (uitzondering: Law in Society)
  Faculteit der Sociale Wetenschappen
  Bachelor Pedagogische Wetenschappen
  Bachelor Psychologie
  €7.785 
  Bachelor Law in Society
  Bachelor International Business Administration
  €8.613 
  voor de bachelors van Faculteit der Bètawetenschappen
  (uitzonderingen: joint degree-bachelors Scheikunde en Natuur- en sterrenkunde)
  Bachelor Bewegingswetenschappen
  Bachelor Philosophy, Politics and Economics
  €11.324
  Joint degree-bachelor Scheikunde
  Joint degree-bachelor Natuur- en sterrenkunde
  €11.324
  Bachelor Geneeskunde**€18.907
  Bachelor Tandheelkunde***€20.000
  Liberal Arts and Sciences (Amsterdam University College)€12.110


  Er wordt geen onderscheid gemaakt in de tarieven tussen voltijd, deeltijd en duaal.

  * Overgangsregeling 2018B: Bachelorstudenten Theologie (jd) die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor deze opleiding mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het instellingstarief van 2017-2018 betalen, mits de inschrijving onafgebroken is.

  Overgangsregeling 2015: Deeltijd-bachelorstudenten Theologie (jd) die voor 1 september 2016 zijn ingeschreven voor de deeltijdopleiding vallen gedurende tweemaal de nominale duur van de opleiding + 1 jaar in overgangsregeling 2015 (mits de inschrijving onafgebroken is), zij betalen in deze periode het instellingstarief van 2015-2016.

  **Overgangsregeling 2018B geldt voor bachelorstudenten Geneeskunde die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor deze opleiding. Zij mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar het instellingstarief van 2017-2018 betalen, mits de inschrijving onafgebroken is.

  ***Overgangsregeling 2020 geldt voor Tweede Graad bachelorstudenten Theologie (joint degree) en Tandheelkunde die op 1 september 2019 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het overgangstarief betalen, mits de inschrijving onafgebroken is. Overgangstarief Bachelor Theologie €5.056 en Bachelor Tandheelkunde € 18.705.

Tarieven collegegeld bachelors 2021-2022

 • Tarieven EU/EER-student

  Als je de nationaliteit hebt van één van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (EU/EER)-landen, dan betaal je in collegejaar 2021-2022 €2.168 voor een bacheloropleiding. 

  Dit bedrag is hetzelfde voor een voltijdopleiding, een deeltijdopleiding of een duale opleiding. Wel zijn er uitzonderingen: voor sommige studenten of opleidingen is het collegegeld lager of hoger. Volg je bijvoorbeeld voor het eerst een bacheloropleiding, dan kost het je de helft van het wettelijk collegegeldtarief. 

  Als je een Surinaamse of Zwitserse nationaliteit hebt, betaal je ook het EU/EER-tarief, ondanks dat de landen niet tot de EU/EER behoren.

  Je betaalt een ander bedrag als:

  • je voor eerst aan een bacheloropleiding in het Hoger Onderwijs (hogeschool of universiteit) begint. Dan betaal je het eerste jaar gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 12 maanden een gehalveerd collegegeldtarief: €1.084
  • Dit geldt ook voor studenten die voor het eerst een bacheloropleiding volgen en die een verhoogd wettelijk collegegeldtarief betalen voor de opleiding Liberal Arts and Sciences van het Amsterdam University College (kosten na halvering: €3.476) en de opleiding Philosophy, Politics and Economics (kosten na halvering: €3.136). 
  • Studenten van de Universitaire Pabo betalen de eerste twee jaar in een aaneengesloten periode van maximaal 24 maanden een gehalveerd tarief.


  Als je je tussentijds uitschrijft in de periode waarin je recht hebt op halvering, verlies je het recht op halvering in de maanden dat je in die periode van 12 maanden, die aanvangt vanaf de eerste inschrijfdatum in het Hoger Onderwijs, geen inschrijving hebt. 
  Voorbeeld: start je op 1 september 2021 met je studie, dan loopt het recht op halvering tot 31 augustus 2022, ongeacht hoeveel maanden je ingeschreven bent geweest. Stroom je voor het eerst in op 1 februari 2022 dan loopt het recht op halvering tot 31 januari 2023. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

  Je betaalt ook een ander bedrag als:

  • je al een bachelordiploma hebt en nog een bacheloropleiding wilt volgen. Je betaalt dan volgens de Wet Tweede Graad het tarief tweede graad.
  • je niet voor het eerst aan een bacheloropleiding begint en Liberal Arts and Sciences  aan Amsterdam University College gaat studeren. Dan betaal je een verhoogd wettelijk tarief van €4.560. Meer informatie vind je op de website van het Amsterdam University College
  • je niet voor het eerst aan een bacheloropleiding begint en je Philosophy, Politics and Economics (PPE) gaat studeren. Je betaalt dan een verhoogd wettelijk tarief van €4.220.
 • Tarieven niet-EU/EER

  Als je niet de nationaliteit hebt van één van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (EU/EER)-landen, betaal je een instellingstarief voor een opleiding aan de VU.

  Voor de meeste studenten is dit bedrag hoger dan het bedrag dat EU/EER-nationaliteit betalen. In sommige gevallen kom je als niet-EU/EER-student wél in aanmerking voor hetzelfde tarief als EER-studenten. Voor voltijd, deeltijd en duaal gelden dezelfde tarieven.

  Als niet EU/EER-student betaal je in 2021-2022* 

  opleidingtarief

  voor de bachelors van: 
  Faculteit der Geesteswetenschappen (uitzondering: Archeologie, Griekse en Latijnse taal en Cultuur,

  en Oudheidwetenschappen)
  Faculteit Religie en Theologie**/***
  School of Business and Economics (uitzondering: International Business Administration)
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid (uitzondering: Law in Society)
  Faculteit der Sociale Wetenschappen
  Bachelor Pedagogische Wetenschappen
  Bachelor Psychologie

  €8.870 

  Bachelor Archeologie

  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur

  Bachelor Oudheidwetenschappen

  €9.130
  Bachelor Law in Society
  Bachelor International Business Administration
  €9.720
  voor de bachelors van Faculteit der Bètawetenschappen
  Bachelor Bewegingswetenschappen
  Bachelor Philosophy, Politics and Economics
  €12.510
  Bachelor Geneeskunde**€20.320
  Bachelor Tandheelkunde***€22.770
  Liberal Arts and Sciences (Amsterdam University College)€12.460

  * Overgangsregeling 2018A geldt voor niet-EU/EER-studenten die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar het tarief tweede graad van dat jaar betalen, mits de inschrijving onafgebroken is. In 2019-2020 gaat het dus om het tarief tweede graad van 2019-2020 en in 2020-2021 om het tweede graad tarief van 2020-2021 enzovoorts.

  ** Overgangsregeling 2018B geldt voor niet-EU/EER-bachelorstudenten Geneeskunde of Theologie (joint degree) die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het instellingstarief 2017-2018 betalen, mits de inschrijving onafgebroken is. Uitzonderingen (2020-2021 / 2019-2020)

  ***Overgangsregeling 2020 geldt voor niet-EU/EER-bachelorstudenten Theologie (joint degree) en Tandheelkunde die op 1 september 2019 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het overgangstarief betalen, mits de inschrijving onafgebroken is. Overgangstarief Bachelor Theologie €5.202 en Bachelor Tandheelkunde €21.173.

  Uitzonderingen

  Suriname en Zwitserland zijn geen EU/EER-landen, maar studenten met de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit betalen wel collegegeld volgens EU/EER-tarief.

  Een student met een niet-EER-nationaliteit betaalt wel het EER-collegegeldtarief als hij in het bezit is van:

  • een geldige Nederlandse verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd
  • een geldige Nederlandse verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd
  • een geldige Nederlandse verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van gezinshereniging, gezinsvorming, partnerschap (alleen mits het familielid/de partner een in Nederland wonende EU-burger is)
  • een geldige verblijfsvergunning voor Nederland in combinatie met een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd van een ander EU-land
  • een verblijfsvergunning via de speciale regeling 2007 (het generaal pardon)
  • een verblijfsvergunning EU-onderdaan

  Er zijn nog meer gevallen, zie voor meer informatie de Regeling Aanmelding en Inschrijving, artikel 8 en bijlage 1.

  Een verblijfsdocument met doel 'verblijf voor studie' of als kennismigrant geeft geen recht op het betalen van het wettelijk collegegeld.

  Studenten moeten een bewijsstuk van hun verblijfsstatus naar de Studie- en Studentadministratie sturen om in aanmerking te komen voor het betalen van het wettelijk collegegeld. In het geval van partnerschap/gezinsvorming/gezinshereniging met een in Nederland wonende EU-burger is ook een kopie van het legitimatiebewijs van de partner/het familielid nodig. Meer informatie vind je in de Regeling Aanmelding en Inschrijving.

 • Tarieven tweede graad

  Als je na je eerste bacheloropleiding een tweede gaat volgen, betaal je in de meeste gevallen meer dan het wettelijk collegegeld, namelijk het instellingstarief.

  Belangrijk om te weten

  Bachelor en master worden gezien als twee aparte graden: als je dus een bachelordiploma hebt en een eerste master gaat volgen, is dit geen tweede graad. Meer informatie over tarieven tweede graad en uitzonderingen vind je hier.

  Het instellingstarief is afhankelijk van je nationaliteit. Er gelden verschillende tarieven voor EU/EER-studenten en niet-EU/EER-studenten.

  Tarieven tweede graad (instellingstarief) 2021-2022

  opleidingtarief

  voor de bachelors van:
  Faculteit der Geesteswetenschappen(uitzondering: Archeologie, Griekse en Latijnse taal en Cultuur,

  en Oudheidwetenschappen)
  Faculteit Religie en Theologie**/***
  School of Business and Economics (uitzondering: International Business Administration)
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid (uitzondering: Law in Society)
  Faculteit der Sociale Wetenschappen
  Bachelor Pedagogische Wetenschappen
  Bachelor Psychologie

  €8.010

  Bachelor Archeologie****

  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur****

  Bachelor Oudheidwetenschappen****

  €8.300
  Bachelor Law in Society
  Bachelor International Business Administration
  €8.860
  voor de bachelors van Faculteit der Bètawetenschappen
  Bachelor Bewegingswetenschappen
  Bachelor Philosophy, Politics and Economics
  €11.650
  Bachelor Geneeskunde**€19.460
  Bachelor Tandheelkunde***€20.700
  Liberal Arts and Sciences (Amsterdam University College)€12.460

  Er wordt geen onderscheid gemaakt in de tarieven tussen voltijd, deeltijd en duaal.

  * Overgangsregeling 2018B: Bachelorstudenten Theologie (jd) die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor deze opleiding mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het instellingstarief van 2017-2018 betalen, mits de inschrijving onafgebroken is.

  **Overgangsregeling 2018B geldt voor bachelorstudenten Geneeskunde die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor deze opleiding. Zij mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar het instellingstarief van 2017-2018 betalen, mits de inschrijving onafgebroken is.

  ***Overgangsregeling 2020 geldt voor niet-EU/EER-bachelorstudenten Theologie (joint degree) en Tandheelkunde die op 1 september 2019 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het overgangstarief betalen, mits de inschrijving onafgebroken is. Overgangstarief Bachelor Theologie €5.202 en Bachelor Tandheelkunde €19.248.

  ****Overgangsregeling 2021 geldt voor 2e graad bachelorstudenten Archeologie, Griekse en Latijnse taal en cultuur, en Oudheidwetenschappen die op 1 september 2020 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaam + 1 jaar) het overgangstarief betalen, mits de inschrijving onafgebroken is. Het overgangstarief voor deze bachelors bedraagt €8.011

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

De Studentenbalie geeft antwoord. Bel 020-5985020 (maandag t/m vrijdag: 10.30 - 12.30 of 14.00 - 16.00)

Stuur een mail naar studentenbalie@vu.nl