Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Studentenwelzijn en veiligheid

Dit platform is ontwikkeld en wordt regelmatig geüpdatet om een overzicht te geven van de ondersteuning die VU Amsterdam en de VU community te bieden heeft om jouw welzijn en veiligheid te waarborgen.

Blijf in contact met je medestudenten of leg nieuwe contacten

We zijn ons ervan bewust dat velen van jullie het isolement soms moeilijk hebben gevonden, dagelijkse routines hebben gemist en elkaar niet konden zien op de campus. Daarom hebben we een webpagina gelanceerd met een overzicht van ideeën en initiatieven om met elkaar in contact te blijven, dat je hier kunt vinden.

(Mentale) gezondheid

 • Begeleiding en ondersteuning

  Studentenpsycholoog

  Tijdens je studie kun je last krijgen van studiegerelateerde problemen, zoals faalangst, uitstelgedrag, concentratieproblemen, gebrek aan discipline, gebrek aan motivatie, tentamenvrees, presentatieangst, studiestress, negatieve ideeën over jezelf, studeer- of afstudeerproblemen. De studentenpsychologen bieden kortdurende begeleiding aan in de vorm van individuele begeleiding, workshops, trainingen en groepen. Je kunt zonder verwijzing een afspraak maken.

  De studentenpsychologen zijn medewerkers van de VU en werken onafhankelijk en vertrouwelijk. Zij hebben een geheimhoudingsplicht, zonder jouw toestemming verstrekken zij dus nooit informatie aan derden.

  Trainingen voor optimaal studeren

  De afdeling Centrale studentbegeleiding biedt verschillende workshops en trainingen aan. Kijk hier voor meer informatie.

  Caring Universities

  VU Amsterdam maakt deel uit van het Caring Universities project, een initiatief gericht op het verbeteren van het psychisch welzijn van studenten. Een anonieme online vragenlijst geeft je inzicht in je eigen mentale gezondheid en geeft gepersonaliseerde feedback over je stemming, stress, en angst, gebaseerd op je antwoorden. Jij bepaalt zelf wat je daar mee doet, maar als je klachten zoals stress of sombere stemming ervaart, biedt Caring Universities de mogelijkheid om hieraan te werken via vier gratis online programma's en krijg je hulp van een persoonlijke online coach.

  113 Zelfmoordpreventie

  113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Ze bieden verschillende mogelijkheden voor hulp aan zoals chat, telefoon, online therapie, zelfhulpcursus en zelf testen. 

  Frisse gedachtes

  Voel je je soms eenzaam, valt het studeren tegen, vind je het moeilijk om te aarden op de universiteit of hogeschool, of heb je gewoon behoefte aan iemand die naar je luistert? Je studententijd is niet altijd even leuk. Frisse Gedachtes is een gratis platform waar je anoniem met psychologiestudenten of ervaringsdeskundigen in contact kunt komen. Jij kiest de student waar je anoniem en gratis mee wil chatten.

  UpTalk

  UpTalk is een initiatief van Thrive Amsterdam Mentaal Gezond in samenwerking met Mindmasters, Jouw GGD en @Ease. Je kunt hier in coronatijd terecht om gratis en laagdrempelig je mentale struggles aan een professionele coach voor te leggen. De coaches bieden een luisterend oor en geven tips en advies. En als het nodig is, helpen ze je verder om nieuwe of ergere problemen te voorkomen.

 • Tips & tricks om voor jezelf te zorgen

  In deze onzekere en (mogelijk) eenzame tijden is het nóg belangrijker om goed voor jezelf te zorgen. Bekijk onze tips en adviezen om om te gaan met stress, angst en eenzaamheid.

  Wil je concrete vaardigheden aanleren om minder last te hebben van vervelende gedachten en gevoelens rond het coronavirus? Volg de online module ‘Omgaan met coronastress

Zelfverzekerd en succesvol studeren

 • Algemene informatie

  Tijdens je studietijd kan het zijn dat je extra hulp nodig hebt, met je studie of persoonlijk. De VU biedt verschillende studentbegeleidingsdiensten aan. In deze video wordt uitgelegd welke diensten dat zijn. Aarzel niet om hulp te vragen en onthoud dat alle gesprekken met studieadviseurs, studentendecanen en studentenpsychologen vertrouwelijk zijn.

 • Advies en begeleiding

  Studieadviseurs

  Bij de studieadviseur kan je terecht voor vragen over de persoonlijke studiebegeleiding en studieadvies. Raadpleeg de studieadviseur ook bij problemen die invloed hebben op het verloop van je studie (persoonlijke problemen, ziekte, studievaardigheidsproblemen, studievertraging, zorgen voor of zorgen maken om ziek familielid). Ook met vragen omtrent studeren met een beperking kan de studieadviseur helpen. 

  Studentenpsychologen

  Tijdens je studie kun je last krijgen van studiegerelateerde problemen, zoals faalangst, uitstelgedrag, concentratieproblemen, gebrek aan discipline, gebrek aan motivatie, tentamenvrees, presentatieangst, studiestress, negatieve ideeën over jezelf, studeer- of afstudeerproblemen. De studentenpsychologen bieden kortdurende begeleiding aan in de vorm van individuele begeleiding, workshops, trainingen en groepen. Je kunt zonder verwijzing een afspraak maken.

  Studentendecanen

  De studentendecanen bieden ondersteuning bij studie-overstijgende vragen en problemen. Zij helpen je met problemen waarbij verschillende regelingen en wettelijke bepalingen een rol spelen. Je kunt denken aan inschrijvings-en uitschrijvingskwesties, DUO voorzieningen, urgentie huisvesting, hulp bij aanvraag profileringsfonds en andere financiële voorzieningen. Ook kunnen studentendecanen je adviseren bij het indienen van klachten, en bezwaar- en beroepsprocedures. Daarnaast organiseren zij activiteiten voor verschillende groepen studenten zoals: studenten met ASS, studerende moeders, toppresteerders, studenten uit de Cariben, langstudeerders, mantelzorgers en tenslotte students-4-students. Je kunt bij vragen over genoemde onderwerpen een afspraak maken voor een gesprek.

  Studentenbalie

  De Studentenbalie behandelt vragen over verschillende praktische zaken zoals (her)inschrijven en uitschrijven, collegekaart en waarmerken van een diploma. De meeste informatie vind je via je dashboard op V: zoek op het onderwerp waarover je meer wilt weten en je krijgt een overzicht van relevante zoekresultaten. De balie bevindt zich in de centrale hal van het Hoofdgebouw. Je kan ook via VUnet een vraag stellen.

  Helpmatrix

  Als je ergens mee zit kun je binnen de VU bij verschillende personen en instanties terecht. Dit kan om van alles gaan: van een spoedgeval op de campus tot gezondheidsproblemen en van ongewenst gedrag tot privéproblemen. In de helpmatrix hebben wij dit per onderwerp op een rij gezet. Met hierin aanvullende informatie voor internationale studenten.

 • Studeren en Corona

  Coronanieuws van de VU

  Met steeds weer nieuwe ontwikkelingen rondom de COVID-19 pandemie, is het belangrijk om op de hoogte te blijven wat daarvan de consequenties zijn voor studeren op de VU. Voor alle FAQs is een website ingericht, die regelmatig (en in ieder geval na elke persconferentie) wordt geüpdatet.

  Studeren & Corona

  Studeren in coronatijd vraagt om aanpassingen. Om je hierbij een handje te helpen kun je de pagina's rond Studeren en corona bezoeken. Bekijk ook deze video voor tips over thuis studeren.

  Studievertraging en corona

  Loop je door de coronamaatregelen studievertraging op? Dan kom je misschien in aanmerking voor één van de financiële tegemoetkomingen van het ministerie van OCW of het profileringsfonds van de VU. Kijk hier voor meer informatie.

 • Trainingen voor optimaal studeren

  Bij studeren komt heel wat kijken. Hoe zorg je ervoor dat je je tijd goed gebruikt? Hoe ga je om met de stress die je misschien ervaart? Hoe kun je je beter concentreren? Wat doe je met uitstelgedrag? Centrale Studentenbegeleiding van de VU weet waarmee je te maken krijgt en organiseert professionele trainingen om je te helpen. Van efficiënt studeren tot omgaan met faalangst of het verbeteren van je motivatie of concentratie. Bekijk het gehele aanbod op de pagina Trainingen voor Optimaal studeren.

Sociale veiligheid

 • Veiligheid op de VU

  De VU Campus is een open en gastvrije omgeving. De VU neemt daarom een actieve houding aan in het herkennen, voorkomen en beheersen van veiligheidsrisico’s en incidenten. We willen de veiligheid van iedereen waarborgen met integrale veiligheidszorg.

  Bij een veilige en prettige omgeving horen heldere omgangsvormen. Daarom zijn de VU principes opgesteld. Deze dragen we actief uit. De VU tolereert geen discriminatie, intimidatie, pesterijen, seksuele intimidatie of ander gedrag dat in tegenspraak is met onze principes. Dit noemen wij zorgwekkend gedrag en dat is ongewenst op de VU.

  Voorbeelden zijn pesten, intimidatie, bedreiging, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, stalking, (verbale) agressie, verwarde personen, suïcideproblematiek etc.

  Meldpunt sociale veiligheid

  Helaas gebeurt het soms dat een student of medewerker zich niet veilig voelt vanwege het gedrag van een ander. Als je een dergelijke situatie meemaakt, of als bystander hiervan getuige bent, meld dit dan bij de regiehouders sociale veiligheid. De melding mag ook anoniem gedaan worden, want we realiseren ons dat er een veiligheidsrisico kan ontstaan om een situatie aan te kaarten. Ons doel is om de veiligheid te herstellen. Dit doen we vanuit de zorgplicht die we hebben voor de studenten en medewerkers. Deze zorgplicht geldt voor jou, degene die dit gedrag aankaart, maar ook voor de persoon die dit gedrag vertoont. 

  Ik heb zorgwekkend gedrag ervaren of ben er getuige van geweest, wat moet ik doen?
  Een melding van zorgwekkend gedrag kun je maken bij de regiehouders sociale veiligheid Rob Pel en Rosanne van Kampen. Dit kun je doen door een mail te sturen met de vraag contact met je op te nemen naar security-rob.pel@vu.nl of naar r.c.van.kampen@vu.nl. Je kunt ook een app sturen naar Rob Pel 06-55121267 of naar Rosanne van Kampen 06-15832514. Bellen is ook mogelijk, maar het lukt in de praktijk niet altijd om op te nemen.

  Wat gebeurt er hierna met mijn melding:
  Heb je het verzoek om contact gedaan,  dan wordt er door Rob Pel of Rosanne van Kampen contact met je opgenomen om een afspraak te maken. Bij de eerste afspraak wordt de situatie besproken en wat je doel van de melding is. Wij leggen uit dat we je gaan helpen en wat we voor je kunnen betekenen. Vaak starten we met een risico inschatting, om te bepalen hoe risicovol de situatie is. Daarna wordt er gekeken naar een plan van aanpak. Hierbij kunnen ook leden van het expertteam sociale veiligheid betrokken worden. Soms betekent het een warme overdracht naar een van de externe partijen. Het kan ook nodig zijn om een gesprek aan te gaan met degene die het gedrag vertoont. De regie van de melding blijft altijd bij de melder, maar de regiehouders kunnen wel adviseren. Indien er een acuut veiligheidsrisico is kan er wel direct gereageerd worden.

  Expertteam zorgwekkend gedrag
  Uiteraard handelen de regiehouders sociale veiligheid meldingen van zorgwekkend gedrag niet alleen af. Om zorgvuldig en verantwoord een situatie op te lossen kan er gebruik gemaakt worden van de expertise van de medewerkers die in het expertteam zorgwekkend gedrag zitten. In het expertteam zijn VUbreed medewerkers vertegenwoordigd die expertise hebben in hun eigen domein én affiniteit hebben met sociale veiligheid, zoals een studentenpsycholoog, ombudsman, diversity officer, woordvoerder, jurist, hoofd P&O, vertrouwenspersonen, hoofd mobility international office, studieadviseurs en de regiehouders sociale veiligheid. Zij kunnen gevraagd worden mee te denken in het oplossen van een incident. Hierdoor ontstaat een integrale benadering en een uitgebreid netwerk, waardoor er voorkomen wordt dat je als student (of medewerker) van het ene loket naar het ander gestuurd wordt. Als je een melding maakt bij een vertrouwenspersoon of studentenpsycholoog kunnen zij de situatie ook inbrengen in het expertteam.

  Externe partijen
  Naast het interne netwerk van experts wordt er veel samengewerkt met externe partners, zoals politie, OM, GGZ inGeest (vooral bij verwarde personen en acute suïcideproblematiek), forensisch psycholoog, Blijfgroep (huiselijk- en eergerelateerd geweld), Centrum Seksueel Geweld, Zedenpolitie, 113 zelfmoordpreventie, Reclassering Nederland, etc. Soms is het nodig om externe partners in te schakelen om een situatie goed op te kunnen lossen of over te dragen.

  Security desk Vrije Universiteit

  De VU heeft een open karakter. Gebouwen zijn makkelijk toegankelijk voor studenten, medewerkers en bezoekers. Dat willen we graag zo houden. Helaas maken sommige mensen misbruik van onze gastvrijheid. Bijvoorbeeld door te stelen. De afdeling Beveiliging registreert ongeveer tweehonderd diefstallen per jaar.

  Vermoed je een inbraak(schade), of zie je een verdachte situatie? Neem contact op met de Beveiliging 85854 (interne lijn) of 020 – 5985854 (via externe lijn). Spoedeisende gevallen meld je altijd via het VU-noodnummer 020 - 5982222 (via externe lijn) of toestel 22222 (interne lijn). Je kunt ook naar de receptie van het betreffende gebouw gaan. Dan brengen zij je in contact met de Beveiliging. 

  Vertrouwenspersonen studenten

  Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit vindt het heel belangrijk dat iedere student in een veilige, prettige omgeving kan studeren. Seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag (zoals geweld, agressie) worden dan ook niet getolereerd. Toch komt ongewenst gedrag voor. Daarom voert de Vrije Universiteit een beleid om dit te voorkomen en tegen te gaan. Hiervoor zijn vertrouwenspersonen aangesteld en bestaat er een klachtenregeling en een onderzoekscommissie.
  De beide vertrouwenspersonen voor studenten zijn vrouw. Wanneer een student nadrukkelijk prijs stelt op een mannelijke vertrouwenspersoon, is deze op oproepbasis beschikbaar. 

  E-mail Vertrouwenspersonen  

  Ombudsman studenten

  De studentenombudsman is mevrouw drs. E.J. (Lies) Poesiat. Zij heeft een onafhankelijke positie, is onpartijdig en behandelt klachten strikt vertrouwelijk. De ombudsman streeft ernaar problemen op een informele manier op te lossen. 

  De Vrije Universiteit is een grote, complexe organisatie waar medewerkers zich dagelijks voor studenten inzetten maar desondanks kan er iets misgaan waardoor je je als student gedupeerd voelt en je beklag wil doen. Het is in het belang van studenten en van de VU dat er serieus met die klachten wordt omgegaan. De instelling van de ombudsman heeft tot doel ertoe bij te dragen dat medewerkers van de VU de studenten optimaal bejegenen en dat klachten vertaald worden in verbeterpunten.

  Voor wie is de ombudsman
  Iedere student aan de VU kan de ombudsman inschakelen. Ook als de studie is beëindigd kan een klacht worden voorgelegd. Voorwaarde is dan wel dat het voorval heeft plaatsgevonden in de tijd dat je aan de VU studeerde.

  Waarmee kan ik bij de ombudsman terecht?
  Je kunt bij de ombudsman terecht met klachten over het niet goed toepassen van de wet- en regelgeving, over de organisatie, het onderwijs of over de gedraging van een medewerker. Maar je klacht kan ook gaan over de organisatie of toegankelijkheid van de universitaire voorzieningen. De ombudsman geeft informatie over relevante regelgeving en procedures en vertelt je wat je rechten, plichten en mogelijkheden zijn om je probleem op te lossen. Bijvoorbeeld: je vindt dat je onredelijk bent behandeld door de faculteit of tekortgedaan in je rechten als student (studentenstatuut), een van je docenten is onbereikbaar of een scriptiebegeleider is niet beschikbaar. 

  Je klacht moet betrekking hebben op gebeurtenissen die minder dan één jaar geleden hebben plaatsgevonden, maar in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.

  Wat moet de ombudsman weten
  De ombudsman moet weten: 

  • Wat is het probleem; 
  • Tegen wie of welke instantie is de klacht gericht; 
  • Wat is de reden van de klacht; 
  • Met welk doel wordt het probleem voorgelegd: informatie of advies vragen, bemiddeling, indienen van een officiële klacht; 
  • Welke feiten en omstandigheden hebben met het probleem te maken (breng eventuele correspondentie over je zaak mee); 
  • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. 

  Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

  Hoe gaat de ombudsman te werk

  De ombudsman bespreekt samen met de student hoe het probleem kan worden opgelost. Dat kan zijn door:

  • informeren 
  • verwijzen 
  • adviseren 
  • bemiddelen 
  • formeel onderzoek
  • formeel rapport

  De ombudsman geeft informatie over relevante regelgeving, procedures en wat je rechten, plichten en mogelijkheden zijn.
  Als een andere instantie het probleem kan oplossen verwijst de ombudsman door. Problemen over tentamens en examens kunnen veelal opgelost worden door de examencommissie. 

  De ombudsman kan contact opnemen met de betrokken persoon of instantie. Alleen de direct betrokkenen worden geïnformeerd over de aard van het probleem of de klacht. De meeste klachten/problemen worden opgelost door bemiddeling.  

  In het geval dat bemiddeling niet (meer) mogelijk is, of de bemiddelende interventie van de ombudsman geen resultaat heeft opgeleverd, kan overgegaan worden tot een formeel onderzoek. Een student kan de ombudsman hier om verzoeken. De klacht wordt in dat geval altijd op schrift gesteld. De ombudsman heeft tijdens het onderzoek een aantal bevoegdheden. Zo kan zij inlichtingen opvragen bij derden, deskundigen inschakelen en de situatie ter plekke gaan bekijken. De ombudsman stelt de instantie of de persoon waarop de klacht betrekking heeft, op de hoogte van de klacht. In alle gevallen hoort de ombudsman de betrokken partijen. Feiten en omstandigheden worden daarna zo nauwkeurig mogelijk verwoord. De klacht wordt door de ombudsman gegrond, gedeeltelijk gegrond of ongegrond verklaard. Deze uitspraak kan vergezeld gaan met een advies aan de betrokkene, het faculteitsbestuur of het College van Bestuur. Uitspraken worden opgenomen in het jaarverslag, de identiteit van de personen wordt niet vermeld. 

  Zie verder: Regeling studentenombudsman

 • Studie- en studentenverenigingen

  Vooral in deze tijd vinden we het belangrijk dat je je onderdeel voelt van de VU Community. Verplicht thuiszitten hoeft gelukkig niet te betekenen dat ook het hele sociale leven stil ligt.

  Students4students

  Students4Students is er voor alle studenten die het fijn vinden om samen te studeren. We kunnen ons voorstellen dat je, juist nu in deze tijden van corona, behoefte hebt aan contact met medestudenten. Zo kan je elkaar steunen om bezig te blijven, simpelweg te beginnen met studeren en om structuur aan te brengen in jouw studeerwerk. Om dit te faciliteren kan je jezelf daarom nog steeds aanmelden voor het studiemaatjesprogramma en de samen studeren bijeenkomsten (online) zie link: students4students. Zie ook de Instagrampagina.

  Studie- en studentenverenigingen

  De VU kent verschillende studie- en studentenverenigingen die activiteiten voor studenten organiseren. Kijk hier voor een overzicht van facultaire studieverenigingen. Wil je je aansluiten bij een studievereniging waar je ook studenten van andere faculteiten tegenkomt, kijk dan hier voor een overzicht. Hou je van sport? Sluit je aan bij een van de studentensportverenigingen.

  Sportcentrum VU

  Online en offline sporten met het Sportcentrum VU, zie https://sportcentrumvu.nl/ 

  3D@VU

  3D@VU is het nieuwe initiatief van de VU waar allerlei issues, maatschappelijke debatten en gesprekken plaatsvinden. Een plek waar het debat niet verzandt in een stug stilzwijgen maar een oprecht verlangen de ander te horen in de wetenschap dat jouw stem ook wordt gehoord. In 3D wil de VU studenten stimuleren elkaar te bevragen, en uitdagen om uit de eigen bubbel te stappen. Kortom, op de VU is 3D dé ruimte voor Diversiteit, Debat en Dialoog! Benieuwd naar de bijeenkomsten van 3D@VU? Bekijk hier de agenda.

  VU Pride

  VU Pride is het netwerk voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse, queer en aseksuele (LHBTIQA) studenten en medewerkers van de VU. Ook in deze tijd zijn wij er graag voor onze community! Ondervind je problemen in deze gekke Corona-tijden? Heb je een leuk idee voor een online event? Heb je vragen over de activiteiten van VU Pride? We horen graag van jou! -> Mail ons via pride@vu.nl

  De komende maanden hopen we het leven van onze community op te fleuren met wat virtuele gezelligheid. We hebben filmavonden, online sportlessen (‘Zoomba’) en webinars in de planning. Wil je op de hoogte blijven? Kijk op onze website: vu.nl/pride of Instagram.

  New Connective

  NewConnective is er om je als student te helpen 'vertragen' in het soms hectische studentenleven, om betekenisvolle momenten te creëren en te beleven, en om weer in contact te komen met jezelf.
  Juist ook in deze tijden van Corona staan de medewerkers van NEWConnective voor je klaar. Kijk hier voor hun agenda.

  VU Family

  VU Family is als een community voor studenten van verschillende achtergronden. Studenten met vergelijkbare interesse leren - in een familiesetting - elkaar kennen en vormen een hechte groep waarop ze kunnen terugvallen. De cohesie van de VU-Families, onderling en samen als één universiteitsbrede familie, wordt gestimuleerd door verschillende activiteiten die het familiegevoel en de binding versterken. En ook door activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van persoonlijke talenten via workshops, lezingen en vrijwilligerswerk. Contact: contactvufamily@gmail.com. Of volg de activiteiten van VU Family via VU Family Facebook of Instagram.

  Campus Kanjers

  In het coronatijdperk lijkt de VU er stil bij te liggen. Maar achter de schermen is een groep VU medewerkers hard bezig om al het onderwijs online draaiende te houden. Lees hier meer over deze medewerkers.