Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Selectieprocedure voor een opleiding met selectie - numerus fixus

Na de aanmelddeadline op 15 januari voor een bacheloropleiding met selectie, word je uitgenodigd om deel te nemen aan de selectie bij de opleiding(en).

De selectie vindt plaats tussen 16 januari en 14 april. De opleiding baseert de selectie onder andere op de cijfers die je tot 15 januari behaald hebt en de resultaten/scores van de selectieactiviteiten zoals toetsen of testen. 

Houd er rekening mee dat dit tijd kost. Als je bijvoorbeeld deelneemt aan twee selecties, betekent dit een extra belasting naast je schoolverplichtingen.

Selectieprocedure

  • Je wordt tussen 16 januari en 14 april uitgenodigd om deel te nemen aan de selectie bij de opleiding(en) van jouw keuze. 
  • Op 15 april ontvang je via Studielink je rangnummer. Als het je recht geeft op een plek, heb je twee weken de tijd om die te accepteren.
  • Plekken die niet (tijdig) worden geaccepteerd komen weer vrij voor de eerstvolgende kandidaat. 
  • Om daadwerkelijk te kunnen worden toegelaten dien je uiterlijk 15 juli aan alle vooropleidingseisen te hebben voldaan.

In onderstaand overzicht is te zien hoeveel studenten voor studiejaar 2020-2021 een rangnummer aangeboden hebben gekregen of geaccepteerd. In de vierde kolom staan de hoogste rangnummers die zijn geplaatst voor studiejaar 2019-2020.

OpleidingAantal plekkenHuidig hoogst aangeboden of geaccepteerd rangnummerHoogste rangnummer van plaatsing in 2019
Criminologie 130188191
Geneeskunde350402431
Psychologie600*764n.v.t.
Tandheelkunde607092

*Het aantal plaatsen voor Psychologie betreft het totaal van de Engelse en Nederlandse opleiding.

Er komen na 15 april – gebaseerd op de cijfers van studiejaar 2019-2020 – dus zeker nog extra plaatsen vrij: er zijn altijd studenten die niet slagen voor het eindexamen of studenten die kiezen voor een andere opleiding ook al is de aangeboden plaats van de VU geaccepteerd. (bijvoorbeeld omdat ze bij meerdere opleidingen zijn geplaatst of kiezen voor een tussenjaar).

De Vrije Universiteit Amsterdam kan niet voorspellen dat het beeld van studiejaar 2019-2020 overeenkomt met studiejaar 2020-2021 of de jaren erna, maar het kan wel helpen bij het maken van een plan B en het inschatten van je kansen.


Meer informatie over de landelijke regels en afspraken vind je op de website van Studiekeuze123.

 Aanmelden voor twee opleidingen

Je mag je per collegejaar voor maximaal twee bacheloropleidingen met selectie aanmelden. Dit kunnen twee dezelfde opleidingen zijn aan verschillende instellingen, twee verschillende opleidingen aan dezelfde instelling of twee verschillende opleidingen aan twee verschillende instellingen. Uitzonderingen zijn Tandheelkunde en Geneeskunde, daarvoor kun je je maar aan één instelling tegelijkertijd aanmelden. Je kunt je wel voor Tandheelkunde én Geneeskunde aanmelden, maar dus niet voor bijvoorbeeld Geneeskunde aan twee verschillende instellingen. Als je je hebt aangemeld voor twee opleidingen, kun je voor beide opleidingen een plaats aangeboden krijgen, maar je kunt slechts één plaats accepteren. 

Selectiepogingen per opleiding

Je mag je in totaal (landelijk) drie keer aanmelden voor eenzelfde opleiding met selectie, verdeeld over verschillende jaren. Opleidingen kunnen er voor kiezen om het aantal deelnames te maximeren. Het overzicht per opleiding vind je hieronder. Alle keren dat je mee hebt gedaan vóór 2020 tellen mee: 

OpleidingAantal selectiepogingen VU
Criminologie 3x
Geneeskunde2x
Psychologie3x
Tandheelkunde1x


Verbruikte selectiepogingen

Wanneer je niet of niet volledig hebt deelgenomen aan de selectieprocedure, maar je jouw aanmelding niet voor 15 januari hebt ingetrokken via Studielink, verbruik je een deelnamekans. Als je wel mee hebt gedaan aan de selectie, maar niet slaagt voor je eindexamen, kan je voor 1 september  een verzoek tot correctie indienen bij de Studentenadministratie via studentenbalie@vu.nl. Je dient dan wel bewijsstukken mee te sturen. Dien je geen verzoek in voor 1 september dan verbruik je een deelnamekans. 

Uitvoeringsregeling Selectie en plaatsing

Het College van Bestuur van de VU heeft de uitvoeringsregeling Selectie en Plaatsing vastgesteld, waarin de selectieprocedure aan de VU beschreven wordt.

De VU vindt het belangrijk om aankomend studenten er op te wijzen dat deelname aan een selectieprocedure een behoorlijke inspanning vraagt in een vaak toch al drukke (examen)periode van vwo-leerlingen. Wij adviseren je daarom goed na te denken over de opleiding, ook omdat je maar een beperkt aantal keer mag deelnemen aan selectie.