Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Hoe help ik mijn kind bij het kiezen van een studie?

Hoe helpt u uw kind bij de studiekeuze? Hoe ontdekt u waar de interesses van uw kind liggen en welke opleiding daarbij past? Wat houdt studeren aan de VU in?

Voor antwoord op deze vragen kunt u terecht bij de VU Bachelordagen tijdens de workshop ‘Hulp bij Kiezen’. Heeft uw kind nog geen idee? De VU Studie Inspirator helpt bij het ontdekken welke opleidingen passen bij haar of zijn interesses. We geven vast een paar tips.

Welke studie sluit aan bij jouw interesses?

Doe de check

Hoe kunt u helpen bij de studiekeuze van uw kind?

Kwaliteiten en interesses

Vraag uw kind naar iets waar hij/zij trots op is, wat hij/zij in een bepaalde situatie heeft gedaan om die gebeurtenis tot een succes te maken.  Benoem de kwaliteiten, behoeften en interesses die u uit het verhaal kunt halen.

De vertaalslag naar beroepen

Vanuit uw ervaring kunt u uw kind helpen met de vertaalslag te maken naar mogelijke opleidingen en beroepen. Zoek bij de kwaliteiten en interessegebieden van uw kind werkzaamheden en taken. Is uw kind goed in analytisch denken of wil hij of zij juist graag praktisch bezig zijn? Is uw zoon of dochter individualistisch of werkt hij/zij juist graag in groepen? Misschien neemt hij/zij graag het voortouw? Welke werkcultuur past bij hem/haar? U kunt vervolgens helpen met het maken van de vertaalslag naar diverse relevante beroepen en opleidingen.

Uw eigen studie- en loopbaankeuze

Bespreek hoe uw eigen studiekeuze en loopbaan verlopen is. Wat ging goed in uw studiekeuze? Wat had u anders gewild? Waar haalde u het meeste voldoening uit en wat vond u minder goed bij u passen? Op die manier krijgt uw kind inzicht in wat kiezen betekent en hoe dat kan leiden tot een baan, die voldoening geeft. Ook wordt zo duidelijk dat de studiekeuze lang niet altijd bepalend is voor de rest van het werkende leven.

Lees ook het Stappenplan bij studiekeuze.

Bezoek samen de Bachelordag

Bezoek tijdens de Bachelordag samen met uw kind voorlichtingsrondes van een studie. Bereid goed voor wat jullie willen weten. Maak bijvoorbeeld samen een lijst met vragen die hem of haar verder helpen bij het oriënteren.

Oudervoorlichting tijdens de Bachelordag

Tijdens de oudervoorlichting en Workshop ‘Hulp bij Kiezen’ op de Bachelordagen hoort u alles over het onderwijs en onderzoek aan de VU. Ook komen het keuzeproces en VU Matching aan bod. U heeft uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen en kennis te maken met docenten, studenten en studieadviseurs.

Als ouder hoeft u zich niet apart aan te melden voor een open dag of deze voorlichting.

  • Waarom de VU?

    De VU stimuleert  haar studenten om het beste uit zichzelf te halen. Dat gaat verder dan het halen van studiepunten. Met het behalen van een diploma leggen studenten een goede basis, maar de VU heeft de ambitie studenten op te leiden tot professionals die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en betekenisvol te participeren in een dynamische, diverse, complexe en geglobaliseerde  maatschappij. De VU levert graag een actieve bijdrage aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken en thema’s voor een beter Nederland en een betere wereld.

    Studenten dragen binnen de VU zelf verantwoordelijkheid voor een succesvolle studietijd, maar staan er zeker niet alleen voor. Zo heeft de VU mentoren, tutoren, docenten, studieadviseurs, studentendecanen en studentenpsychologen die hen kunnen begeleiden. Docenten motiveren studenten om zoveel mogelijk uit zichzelf te halen. Zo is het ook mogelijk om een deel van de studie in het buitenland te volgen, kunnen ze door het opdoen van bestuurlijke ervaring bij een studievereniging opdoen of deelnemen aan debatten en andere interessante activiteiten op de campus.

    VU Honours Programme

    De ene student is leergieriger dan de andere. De VU biedt  studenten die zichzelf graag uitdagen een Honours Programme aan. Met het Honours Programme volgen gemotiveerde studenten met hoge cijfers extra vakken, gegeven door topwetenschappers.