Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Betalen collegegeld: overschrijving

Je kunt het collegegeld betalen door het gehele bedrag in één keer over te schrijven.

Dit kan dus niet in termijnen. Het bedrag moet vóór 31 augustus zijn overgemaakt voor bacheloropleidingen met VU Matching. Voor bacheloropleidingen met een selectie moet de betaling al 15 juli bij ons binnen zijn. Kies in Studielink voor ‘Betaling op andere wijze’.

Overschrijven vanaf een Nederlandse betaalrekening

Het gehele collegegeldbedrag kan worden overgeschreven naar: 

rekeninghouder: Vrije Universiteit Amsterdam
IBAN: NL49DEUT0488004470

Vermeld hierbij je naam en studentnummer. De VU verstuurt geen acceptgiro's.

Overschrijven vanaf een buitenlandse betaalrekening

Het gehele collegegeldbedrag kan worden overgeschreven naar:

Naam van de bank: Deutsche Bank Nederland NV
Rekeninghouder: Vrije Universiteit Amsterdam
Adres van de bank: De Entree 99-197, 1101 HE  Amsterdam
IBAN: NL49DEUT0488004470
BIC: DEUTNL2N

Vermeld hierbij je naam en studentnummer. Bij betaling vanaf een buitenlandse bankrekening zijn eventuele bankkosten geheel voor rekening van de aanmelder.

Iemand anders betaalt

Betaalt iemand anders je collegegeld via overschrijving? Dan moet je daarvoor toestemming geven via deze toestemmingsverklaring. Lever de ondertekende verklaring in per mail studentenbalie@vu.nl of bij de Studentenbalie.

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

De Studentenbalie geeft antwoord. Bel 020-5985020 (maandag t/m vrijdag: 10.30 - 12.30 of 14.00 - 16.00)

Heb je vragen? Stuur een mail naar studentenbalie@vu.nl