Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Ben ik toelaatbaar met mijn buitenlandse vooropleiding?

Als je een buitenlandse vooropleiding hebt en je wilt je aanmelden voor een Nederlandstalige bacheloropleiding, doe dit dan vóór 1 mei en als je een visum nodig hebt vóór 1 april. Let op: voor opleidingen met een selectieprocedure is de deadline 15 januari.

Omdat je een buitenlandse vooropleiding hebt, zijn er een aantal documenten die je extra moet inleveren. Doe dit op tijd, zodat we jouw aanmelding op tijd kunnen beoordelen. Sommige opleidingen hebben naast diploma-eisen nog extra toelatingseisen. Deze vind je op de pagina van je opleiding. 

Als je niet aan de eisen van de opleiding voldoet, moet je deficiënties wegwerken door het behalen van de juiste toetsen op 6 vwo-niveau. Ook moet je een bewijs inleveren van je Nederlandse taalniveau, ook als Nederlands je moedertaal is. Meer informatie vind je op de pagina Voldoen aan taaleisen.

Deficiënties voor selectieopleidingen moeten uiterlijk 15 juli zijn weggewerkt, anders verbruik je een deelname kans, tenzij je om uitstel vraagt, zoals terug te vinden in de regeling Selectie en plaatsing. Voor reguliere opleidingen moeten deficiënties uiterlijk 31 augustus weggewerkt zijn. 

Er gelden andere regels als je je wilt aanmelden met een buitenlandse vooropleiding voor een Engelstalige opleiding.

Je meldt je aan in Studielink. Welke stappen je moet ondernemen, vind je op de pagina Hoe meld ik me aan voor een opleiding met VU Matching?  of op de pagina Hoe meld ik me aan voor een opleiding met selectie?
Na stap 4, waarbij je je aanmelding afrondt in VUnet, ontvang je van ons een mail of je toelaatbaar bent en aan welke eisen je moet voldoen om toelaatbaar te zijn voor de opleiding van je keuze.

In dit overzicht kun je al zien of je met jouw diploma wordt toegelaten tot een Nederlandstalige bacheloropleiding. 

Als je toelaatbaar bent, zul je een aantal documenten bij ons moeten inleveren:

  • Diploma’s en vakkenlijst
  • Officiële vertaling van je diploma’s en vakkenlijsten als deze niet in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees of Spaans zijn opgesteld.
  • Bewijs van behaalde taaltoets als je deze al in je bezit hebt.

Je levert van alle documenten een gewaarmerkt kopie in. Er moet op de kopie een stempel en een handtekening van een officiële instantie staan waaruit blijkt dat de kopie overeenkomt met het origineel. Waarmerken kan bij de administratie van de instelling die het diploma heeft verstrekt of bij de Studentenbalie van de Vrije Universiteit. Je kunt de gewaarmerkte kopieën per post naar ons sturen of afleveren bij de Studentenbalie. Neem bij het waarmerken het originele document mee. 

Visum en verblijfsvergunning

Heb je een non-EU nationaliteit (bijvoorbeeld de Surinaamse nationaliteit)? Dan heb je een inreisvisum en een verblijfsvergunning nodig om in Nederland te kunnen studeren. De aanmelddeadline voor studenten die een visum nodig hebben is 1 april. De VU kan geen visum of verblijfsvergunning aanvragen voor studenten die niet direct toelaatbaar zijn tot de opleiding van hun keuze. Je moet dus aan de taaleis en vooropleidingseisen voldoen. De deadline voor de visumaanvraag is 1 juni. We kunnen niet garanderen dat de visumaanvraag op tijd goedgekeurd is indien we de aanvraag na de deadline insturen naar de Immigratie – en Naturalisatie Dienst (IND). Bekijk meer informatie over de procedure en de benodigde documenten. Voor vragen kun je contact opnemen met studentimmigration@vu.nl.

Studiebeurzen

De VU heeft geen studiebeurzen voor internationale bachelorstudenten. Op www.grantfinder.nl zie je of je in aanmerking komt voor studiebeurs van een andere instelling. Meer informatie vind je op onze Engelstalige pagina over financiële steun.

Studentenorganisaties

Er zijn in Nederland verschillende organisaties voor internationale studenten. Een aantal is specifiek gericht op studiegebieden. Er zijn ook algemene organisaties:

Association Etats Généraux Etudiants de l’Europe (AEGEE)

Erasmus Student Network VU Amsterdam (ESN-VU)

Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op

Bel ons op 020-5985020
(maandag t/m donderdag tussen 10.30 - 12.30 of tussen 14.00 - 16.00, vrijdag tussen 10.30 - 12.30)
Stuur een mail naar studentenbalie@vu.nl

Als je een gewaarmerkte kopieën moet opsturen:
Studie- en studentadministratie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

De Studentenbalie geeft antwoord. Bel 020-5985020 (maandag t/m vrijdag: 10.30 - 12.30 of 14.00 - 16.00)

Stuur een mail naar studentenbalie@vu.nl