Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Aanmelden, toelating en fondsen

Aan de VU hebben we twee soorten promovendi: interne en externe. Interne promovendi zijn betaalde medewerkers van de Vrije Universiteit en gaan een arbeidsovereenkomst aan met de VU.  Externe promovendi promoveren bij de VU met een buitenlandse financiering of beurzenregeling, of zijn zelfgefinancierde professionals of studenten.

AANMELDEN & TOELATING

Interne promovendi zijn in dienst van de VU en zij kunnen solliciteren via onze vacatures: PhD-vacatures.
Na de solicitatieprocedure volgt de promotietrajectregistratie in Hora Finita, waarover hier meer.

Externe promovendi kunnen een aanvraag doen voor een promotietraject dat zij via externe middelen financieren.
Dit gebeurt meestal door rechtstreeks contact op te nemen met een faculteit, Graduate School of Onderzoeksinstituut. Binnen het Research Portal kan gezocht worden naar een geschikte supervisor voor een promotietraject.
De documenten die nodig zijn voor het aanvragen van een extern promotietraject zijn: 

  • Masterdiploma of gelijkwaardige kwalificatie
  • Curriculum Vitae
  • Voorlopig onderzoeksvoorstel

Houd er rekening mee dat elke faculteit andere en aanvullende documentatie of certificaten kan vragen. Faculteiten of Graduate Schools kunnen ook andere regels en eisen stellen aan de toelating. Zij controleren of uw aanvraag voldoet aan deze regels en eisen om tot toelating over te gaan.

FONDSEN & SUBSIDIES

Ondanks een groot aanbod aan subsidieregelingen is de vraag naar subsidies vele malen groter dan de beschikbare middelen. Dit zorgt voor een sterke nationale en internationale concurrentie onder wetenschappers. De VU wil haar onderzoekers helpen om zich goed op die externe competitie voor te bereiden. 

VU Grants Office helpt de weg te vinden in het woud van regelingen en fondsen die voor onderzoeksfinanciering beschikbaar zijn. De onderzoekers hoeven deze weg niet zelf te bewandelen. VU Grants Office biedt ondersteuning bij het zoeken naar en aanvragen van onderzoekssubsidies en bij de implementatie van gesubsidieerde projecten.

Medewerkers en studenten van VU/VUmc kunnen daarnaast ook gebruik maken van een database met subsidiemogelijkheden, “Research professional”.

Studenten die informatie zoeken over beurzen en fondsen voor studie, stage of congresbezoek in het buitenland kunnen behalve bij Research Professional ook terecht bij Bureau Internationalisering.